KARAYOLU

Mersin, Türkiye içinde önemli yere sahip güçlü bir tır filosuna sahiptir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların, 25’i Mersin’de bulunmaktadır. Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından verilen yetki belgelerinin dağılımında, Adana Bölge Müdürlüğü %10,3’lük pay ile 12 bölge müdürlüğü içerinde 4. sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki bütün yerleşim birimlerine karayolu bağlantısının bulunması, Serbest Bölge’nin varlığı ve liman faaliyetlerinin yoğunluğunun da etkisiyle Mersin, karayolu taşımacılığının en yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır.

İl ekonomisinde önemli bir yeri olan tarımsal üretim içerisindeki meyve ve sebze ürünlerinin dağıtımı da ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapılmaktadır. Hinterlandından limana gelen yükler ile denizyoluyla limana indirilen yüklerin ülke içine dağılımında yine karayolu tercih edilmektedir.

Türkiye genelinde otomobil, ağır taşıt ve toplam taşıt trafiğinin karayollarındaki dağılımı incelendiğinde; Çukurova bölgesinin Türkiye’nin en yoğun üç bölgesinden biri olduğu görülmektedir. Bölgede trafik yoğunluğu Mersin-Adana arasını bağlayan D-400 karayolu ile il merkezlerinde artarken, kamyon trafiği Mersin Limanı ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Limana giren ve çıkan kamyon sayısının günde yaklaşık 1500 olduğu hesaplanmıştır.

Alt bölgedeki ulaşım sistemleri içinde önemli yer tutan karayolu sisteminin belkemiğini Adana- Silifke arasında işleyen D.400 numaralı Devlet Yolu oluşturmaktadır. Bu yol, ülkenin 5. yatay ana bağlantısından biri olup Antalya-Adana-Güneydoğu Anadolu bağlantısını sağlamaktadır. Bu aksa Yenice’de bağlanan D.750 ve Silifke’de bağlanan D.715 numaralı yollar alt bölgenin diğer bölgelerle ana ulaşım bağlantılarını sağlamaktadır.Batı yönünde ise Antalya-Mersin arası Akdeniz sahil yolu projesi devam etmektedir.

Bunların dışında bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin merkez konumundadır. Kazanlı-Karaduvar bölgesinde hemen hemen bütün akaryakıt dağıtım şirketlerinin Konya’dan Gaziantep’e, Şanlıurfa’dan Kayseri’ye; geniş bir alana akaryakıt dağıtımı yaptığı bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinden birçoğunun kendine ait şamandraları da mevcuttur.